RODO

Administratorem Twoich danych osobowych są Rozwiązania Informatyczne sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 00-238 przy ul. Długiej 29. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi (wskazujemy podstawę do przetwarzania danych).

1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: piotr.j@rozwiazaniainformatyczne.pl

2. Przedstawicielem Administratora jest Piotr Jaworek, piotr.j@rozwiazaniainformatyczne.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy o świadczenie usług lub zakup towarów oferowanych przez Rozwiązania Informatyczne sp. z o. o., a także wykonania ciążących na Rozwiązania Informatyczne sp. z o. o. obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO

4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zgłoszenia chęci ich usunięcia.

5. Podanie danych jest dobrowolne.

6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

7. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.